Rodzice dzieci z SMA / Fundacja SMA | Towarzystwo Przyjaciół Szalonego Wózkowicza | Fundacja Aktywnej Rehabilitacji | Hotel Sobienie Królewskie FACEBOOK  EN

Patroni

Jesteśmy ogromnie wdzięczni wszystkim, dzięki którym ta konferencja mogła dojść do skutku. W szczególności gorące podziękowania pragniemy złożyć:Właścicielom, Dyrekcji i Pracownikom
Hotelu Sobienie Królewskie Golf & Country Club

za udostępnienie Hotelu i nieocenione wsparcie organizacyjneRadiu Kolor
za patronat medialnyWłaścicielom firmy Party TinoCentrum Rehabilitacji OrthosWłaścicielom firmy MedsevenWłaścicielowi firmy System SensorWłaścicielom firmy APCOWłaścicielowi firmy Bjeska